ImageMap_Example
De tekening hiernaast geeft u een overzicht van onze dienstverlening. Door met uw muis over de verschillende delen te bewegen krijgt u meer details over ons aanbod. Klikken brengt u naar de specifieke detailpagina's.

 

Het welzijn van uw werknemers ligt u ongetwijfeld nauw aan het hart  en dit om meer dan 1 reden.

Uit bezorgdheid en menselijke overwegingen, maar ook omdat u als werkgever verantwoordelijk bent voor hun welzijn en wettelijk verplicht tot het voeren van een preventiebeleid, waarbij u kan bewijzen dat u arbeidsongevallen, beroepsziekten en onaangepaste werkomstandigheden onder controle hebt.

En tenslotte omdat dit nu eenmaal loont: tevreden en gezonde werknemers komen immers graag werken, zijn gemotiveerder en bijgevolg ook productiever.

Het doel van een preventiebeleid is om arbeidsongevallen en beroepsrisico's te verminderen of te voorkomen, alsook om het algemeen welbevinden van de werknemers te verbeteren.

Een eerste stap om dit te bewerkstelligen is uw onderneming door te lichten en te analyseren naar de stand van zaken op het gebied van

  • welzijn en gezondheid
  • gebouwen, installaties & machines, inrichting
  • producten, hygiëne en de belasting voor het milieu

Er dient bovendien een planmatige en structureel welzijnsbeleid gevoerd te worden.

Hiertoe moet elke werkgever, hoe klein of hoe groot ook, een preventieadviseur in dienst hebben. De opleiding van deze preventieadviseur hangt af van de omvang en de activiteit van uw onderneming.

Ons aanbod

Of u verantwoordelijk bent voor een grote of kleine organisatie, IDEWE is uw partner die u hierin kan ondersteunen zoals u het zelf wenst.

We kunnen, op basis van een eenvoudige screening, samen een plan opstellen om het preventiebeleid (verder) te organiseren en te structureren en samen aan de uitvoering ervan te werken.

Hieruit zal duidelijk worden dat u heel wat maatregelen kan nemen om uw werknemers te beschermen tegen arbeidsongevallen, beroepsziektes en alle andere risico's die het uitoefenen van hun werk met zich meebrengen. En zodoende het aantal schadegevallen beperken. Het ultieme objectief van zowel uzelf als van ons.

Lees meer over het uitgebreide pakket van diensten in de volgende hoofdstukken of neem contact op met uw regionaal kantoor.