Een strikte handhygiëne is de belangrijkste maatregel om overdracht van micro-organismen tussen mensen onderling te voorkomen. Onder handhygiëne wordt verstaan:

  • het gebruik van handalcohol
  • het handen wassen met water en zeep
  • in bepaalde werkomgevingen het gebruik van niet-steriele, latexvrije handschoenen

Een goede handhygiëne is een algemene preventiemaatregel in heel wat sectoren (gezondheidszorg, laboratoria, voeding,...).

Ons aanbod

IDEWE biedt opleidingen aan, specifiek op maat van uw bedrijf of als open opleiding in één van onze centra.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.