Het departement milieu specialiseerde zich de afgelopen jaren tot een multidisciplinair departement met expertise in verschillende deeldomeinen.

Dient u een milieucoördinator aan te stellen? Kan u ondersteuning gebruiken bij uw milieuvergunningsaanvraag? Is uw onderneming in orde met de REACH-regelgeving? Heeft u nood aan advies in het kader van een bodemsaneringsproject? Hebt u een asbestinventaris nodig?

Onze experten in verschillende deeldomeinen van milieu staan te uwer beschikking om vragen te beantwoorden of u te begeleiden in specifieke dossiers.

De kwaliteit van onze dienstverlening primeert.