De energieprestatie van gebouwen in beeld brengen, is de eerste stap naar een rationeel energieverbruik.

Het geeft het energieverbruik aan van een gebouw. Het is een startpunt voor maatregelen om het verbruik rationeler te maken.

Een energieprestatiecertificaat toont een kengetal dat de energetische waarde van het gebouw weergeeft. De adviezen om het kengetal te verbeteren, zijn vrijblijvend. Ze moeten de eigenaar ertoe aanzetten om zinvolle investeringen te doen om het energieverbruik te verminderen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht voor drie soorten gebouwen:

  • EPC-A geldt voor de verhuur en verkoop van wooneenheden
  • EPC-C is voor publieke gebouwen
  • EPC-D is nodig voor de verhuur en verkoop van ondernemingsgebouwen

Bij de verhuur en verkoop van gebouwen worden de huurders of kopers geïnformeerd over de energetische kwaliteit van het gebouw.

Ons aanbod

Om een rationeel energieverbruik te stimuleren, leggen de gewesten verschillende verplichtingen op aan ondernemingen. De Groep IDEWE kan u helpen om aan die verplichtingen te voldoen. Onze gespecialiseerde energiedeskundigen (met bouwkundige achtergrond) kunnen optreden als deskundige en verslaggever.

Voor meer informatie kan u zich richten tot energie@ibeve.be of kan u bellen naar het nummer 016 390 490.