Inrichting

Een optimale relatie tussen mens en omgeving is goed voor uw werknemers en uw onderneming: het bevordert gezond en efficiënt werken. 

Oog hebben voor ergonomie bevordert de productiviteit van uw werknemers. Ergonomie betekent het zodanig ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen dat ze tegemoetkomen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen.  En dit in verschillende omgevingen:

Ons aanbod

Groep IDEWE kan u helpen met het opzetten van een globale ergonomische aanpak, op maat van uw omgeving. Hierbij doorlopen we volgende stappen:

 • initiële screening: het in kaart brengen van mogelijke ergonomische risico's
 • gedetailleerde analyses van één of meerdere risico's
 • het aanreiken van oplossingen, waarbij participatief met het bedrijf bestudeerd wordt welke mogelijkheden er zijn

Onze aanpak steunt op drie grote pijlers:

 • Technisch: aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Dit omvat zowel de accommodatie (ruimte, lay-out van de werkpost) als het materiaal waarmee het personeel dagdagelijks werkt (machines, hulpmiddelen ...).
 • Arbeidsorganisatorisch: impact van de arbeidsorganisatie op de belasting. Kan deze geoptimaliseerd worden door bijvoorbeeld jobrotatie, pauzeschema, werkoverleg?
 • Werkmethodisch: instructies en opleidingen om het personeel zelf bewust te maken van risico's en hen aanzetten tot een correcte houding.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of uw regionaal kantoor.

Ergonomie in een industriële omgeving

Bij repetitieve en/of statische arbeid kan een lichte overbelasting van het spierstelsel na verloop van tijd voor ernstige problemen zorgen. Het frequent manueel hanteren van lasten kan evenzeer tot overbelasting leiden. Mogelijk kunnen ook mentale problemen voorkomen wanneer interactie met bijvoorbeeld controlepanelen nodig is.

Ons aanbod
 • advies bij de ontwerpfase van het gebouw of de werkplek
 • risicoanalyse
 • begeleiding bij de (her-)ontwerpfase van werkposten, werktuigen en hulpmiddelen
 • sensibilisatie en opleiding

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of uw regionaal kantoor.

Ergonomie in een kantooromgeving   

Mensen die vooral met de computer werken, hebben een verhoogd risico op overbelastingletsels. De klachten manifesteren zich vooral ter hoogte van de nek, schouders, lage rug, ellebogen, polsen en handen. Ook visuele problemen en problemen met mentale belasting komen voor.

Ons aanbod
 • risicoanalyse rond kantoormeubilair, opstelling, werkhouding en bewegingspatronen
 • ergonomische inrichting van de kantoorruimte
 • advies bij de aanschaf en implementatie van nieuw kantoormeubilair
 • sensibilisatie en opleiding rond werkhouding en bewegingspatronen

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of uw regionaal kantoor.

Ergonomie in de zorgsector 

In de zorgsector komen rugklachten en andere fysieke overbelastingsletsels vaak voor. Bij verpleegkundigen en verzorgers is dit gerelateerd aan de verplaatsing van hulpbehoevenden. Bij de niet-verzorgende beroepen komt dit vooral door het manueel hanteren van lasten of het langdurig staand werken.  

Ons aanbod
 • opstellen van ergonomisch beleid in de organisatie
 • advies bij de ontwerpfase van een nieuwe werkplek, afdeling, of gebouw
 • screening van de werkorganisatie, technologische en methodische aspecten
 • diverse opleidingen, van basisopleidingen tot 'train the trainer'-programma's waarbij referentiepersonen of coaches gevormd worden
 • nascholing door middel van de cd-rom verplaatsingstechnieken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur of uw regionaal kantoor.