eerste_hulpverleningElke organisatie moet maatregelen nemen om een efficiënte eerstehulpverlening te garanderen. In functie van de aard van de activiteiten en van de resultaten van de risicoanalyse moet de werkgever zorgen dat verschillende doelstellingen worden bereikt.

  • Aan werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel zijn geworden, moet zo spoedig mogelijk eerste hulp worden verleend. Indien nodig moeten hulpdiensten worden opgeroepen of moet een verzorgingsinstelling worden opgezocht.
  • De betrokken werknemers moeten kunnen worden vervoerd naar het verzorgingslokaal, naar een verzorgingsinstelling, of naar hun woning. 
  • Er moeten contacten worden gelegd en onderhouden met diensten buiten de onderneming die gespecialiseerd zijn in medische noodhulp of reddingswerkzaamheden en met verzorgingsinstellingen, zodat werknemers zo snel mogelijk de gepaste medische hulp krijgen.

Ons aanbod

  • Tijdens bedrijfsbezoeken besteedt Groep IDEWE aandacht aan de organisatie van de eerste hulp op het werk. Onze preventiedeskundigen geven advies over de op te stellen procedures, uitrusting en personen (aantal en opleiding) die instaan voor de eerste hulp.
  • Voor ondernemingen met hoge of specifieke risico's kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer afspraken maken met spoedgevallendiensten in de buurt.
  • IDEWE organiseert naast basisopleidingen en bijscholingen voor hulpverleners (voorheen 'nijverheidshelpers') ook initiaties voor werkgevers en door hem aangeduide personen die instaan voor de eerste hulp. Maak kennis met onze opleidingen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.