Preventieve medische onderzoeken

Medisch toezicht

Het gezondheidstoezicht op werknemers heeft tot doel de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden. Mogelijke risico's moeten worden vermeden.

Het gezondheidstoezicht wordt verzekerd door het medisch team. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer probeert te vermijden dat werknemers taken moeten uitvoeren die ze, wegens hun gezondheidstoestand, normaal niet kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door aan de werkgever aangepaste werkmethodes en aanpassingen van de werkpost voor te stellen, en door het zoeken naar aangepast werk. Ook voor werknemers met een beperkte arbeidsgeschiktheid.

Het gezondheidstoezicht bestaat uit meerdere soorten preventieve medische onderzoeken.

Soorten preventieve medische onderzoeken
 • Voorafgaande gezondheidsbeoordelingen: bij aanwerving en/of werkverandering.

  Gelieve bij dit type van onderzoek onderstaande vragenlijst ingevuld mee te brengen.
  Persoonlijke medische vragenlijst - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling (PDF)

 • Periodieke gezondheidsbeoordeling: indien het gaat om een onderzoek in kader van gerichte preventie, gelieve onderstaande vragenlijst ingevuld mee te brengen naar het onderzoek.
  Persoonlijke medische vragenlijst - Gerichte Preventief (PDF)

 • Onderzoek bij werkhervatting: na een ononderbroken afwezigheid van minstens vier weken te wijten aan ziekte, een aandoening, ongeval of bevalling. Het onderzoek moet uiterlijk binnen tien werkdagen na de werkhervatting plaatsvinden.

Deze preventieve medische onderzoeken zijn verplicht voor onderworpen werknemers.

Ons aanbod
 • Groep IDEWE voert bovenstaande onderzoeken uit.
 • Daarnaast kan u bij ons terecht voor volgende onderzoeken:
  • Onderzoek in kader van moederschapsbescherming
    Een medisch onderzoek bij zwangerschap en lactatie (= borstvoeding).
  • Spontane raadpleging
   Op initiatief van de al dan niet onderworpen werknemer, wanneer hij meent gezondheidsklachten te hebben die te wijten zijn aan de werkomgeving.
  • Een bezoek voorafgaand aan werkhervatting
   Een bijzonder hervattingonderzoek waarop elke al dan niet onderworpen werknemer - die vier of meer weken werkonbekwaam is - recht heeft tijdens zijn ziekteverlof.
  • Voortgezet gezondheidstoezicht
   Na blootstelling aan (wettelijk bepaalde) risico's worden de werknemers gevolgd via gerichte functionele onderzoeken en tests, bijvoorbeeld na asbestblootstelling.
  • Uitbreiding van het gezondheidstoezicht
   Op vraag van de werkgever en/of werknemer en/of preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan het gezondheidstoezicht worden uitgebreid voor werknemers die werken in de omgeving van de werkpost van een werknemer met een bepaald risico.
  • Het re-integratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deelt zijn beslissing mee aan de werkgever en de werknemer door middel van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. IDEWE stelt het formulier voor gezondheidsbeoordeling elektronisch ter beschikking op het klantenportaal. Heeft u als werkgever nog geen account, neem dan contact op met uw regionaal kantoor. 

Beroepsprocedure
Bij een afwijkende geschiktheid kan de werknemer, al of niet na een overlegprocedure, een beroepsprocedure starten. Welke stappen moeten gevolgd worden, wordt beschreven op het formulier voor gezondheidsbeoordeling. De werknemer dient, binnen 7 werkdagen na ontvangst van het FGB, het gepaste formulier naar de regionale afdeling van FOD WASO, Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) te sturen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.