Elke organisatie heeft een veiligheidscultuur, die in meer of mindere mate ontwikkeld is. 

 • In sommige organisaties bevindt de veiligheidscultuur zich nog in een embryonaal stadium: men beschouwt ongevallen als iets onvermijdelijks, als een fataliteit die wordt gebanaliseerd. De verantwoordelijken beschouwen ongevallen dan als iets normaals omdat het werk dat uitgevoerd wordt gevaarlijk is.
 • Bij andere ondernemingen is men van mening is dat elk ongeval vermijdbaar is en is er een echte betrokkenheid voelbaar vanwege het management en van elke individuele werknemer.
 • Dagelijks gebeuren er in heel Vlaanderen immers 500 ongevallen met leerlingen op school. De school heeft hiermee een grote verantwoordelijkheid en de regelgeving wordt alsmaar strenger. Directies, bestuurders en leraren voelen deze verantwoordelijkheid, maar het welzijn van leerlingen en het personeel zelf kan pas optimaal beheerst worden wanneer iedereen hieraan meewerkt.

Om de gewoontes met betrekking tot veiligheid blijvend te wijzigen, moet veilig gedrag worden aangemoedigd en risicovol gedrag tegelijkertijd worden afgeremd. Een hoog niveau van veiligheid bereiken houdt in dat men ervoor moet zorgen dat alle overtuigingen, waarden en attitudes in verband met preventie evolueren en dat deze attitudes en waarden op alle niveaus, van de directie tot de werknemers, worden overgebracht en overgenomen.

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt opleidingen aan om veilig gedrag aan te moedigen:

 • Sirk Sekuur in Company
  'Sirk Sekuur in Company' is een praktische en efficiënte training over observatie en installatie van veilig gedrag in ondernemingen. Een voldoende aangepaste infrastructuur en goed ingevoerde procedures en werkinstructies zijn meestal niet voldoende als garantie voor veilig gedrag. De procedures moeten wel degelijk worden opgevolgd. 'Sirk Sekuur in Company' draagt bij tot het opstellen van een attractief en begrijpbaar gedragsobservatieprogramma, op maat van de onderneming.
 • Sirk Sekuur @ School
  Het gedragsveranderingsprogramma Sirk Sekuur @ School wordt aangeboden aan leerkrachten, leerlingen, CPBW, directies,... Het programma bestaat uit 4 modules die liefst op 1 dag gegeven worden. Het programma kan op maat van de school worden aangepast aan de noden en behoeften van de school (duur, doelpubliek,...).
 • Sirk Sekuur voor bouwondernemingen
  Door de jaren heen hebben bouwondernemingen al veel inspanningen geleverd om hun werven veiliger te maken. Toch gebeuren er nog altijd té veel arbeidsongevallen. Een volgende stap naar meer veiligheid is het veiligheidsgedrag in de onderneming en meer specifiek op bouwwerven onder de loep te nemen. Deze training wordt gegeven in samenwerking met het NAVB.

Voor meer informatie, neem contact op ons kantoor in uw regio of neem een kijkje op www.sirksekuur.com.