Met het oog op een gestructureerde aanpak van het milieubeleid in een onderneming ontwikkelde de Groep IDEWE het Systematisch Analytisch Milieubeheersysteem (SAM). Dit werkinstrument geeft een praktische invulling aan de diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het milieubeleid. 

Ons aanbod

Het is een werkinstrument dat een praktische invulling geeft aan de diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het milieubeleid. 

Voordelen: een gestandaardiseerde én toch flexibelen structuur

  • Vanuit een moederdossier, dat regelmatig wordt geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie, stelt de gebruiker een specifiek dossier op voor de onderneming.
  • SAM is modulair opgebouwd, waarin het geheel van de milieuwetgeving aan bod komt. Aan de hand van uniforme werkdocumenten kan men het milieubeleid van een onderneming van A tot Z in kaart brengen, onderhouden en opvolgen.
  • Het systeem zorgt enerzijds voor een standaardaanpak bij het uitvoeren van de taak van milieucoördinator of -adviseur. Anderzijds is de nodige flexibiliteit voorzien zodat SAM toepasbaar is in iedere onderneming ongeacht grootte of activiteit.
  • Het aanhouden van een standaardaanpak zorgt bijkomend voor een vlotte communicatie tussen opdrachtgever en adviseur, en voor een probleemloze interne of externe overdracht van dossiers.

Implementatie

Het implementeren van SAM in een onderneming gebeurt in de praktijk door:

  • het opzetten van het digitale documentensysteem en
  • het opzetten van een analoog ringmappensysteem voor het bijhouden van 'hard copies' of van originele documenten

Alle documenten van SAM die opgemaakt worden door de milieucoördinator worden indien nodig gedigitaliseerd zodat de onderneming steeds zelf beschikt over alle gegevens met betrekking tot haar milieubeheer.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.