Als drukker of medewerker in een drukkerij verricht u een aantal taken die volgende risico's kunnen inhouden:

 • bediening en onderhoud van machines en technische installaties
 • contact met snijdende delen van machines
 • werken met chemische producten
 • heffen en tillen van lasten
 • lawaai
 • ...
Ons aanbod

Groep IDEWE kan u adviseren op het vlak van

 • het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen
  • handschoenen
  • beschermende overkledij
  • veiligheidsbril
  • adembescherming
  • gehoorbescherming
  • ...
 • aankoop van ergonomisch goed ontworpen arbeidsmiddelen
 • keuring van elektrische installaties
 • veilige opslag van chemische stoffen
 • gebruik van til- en transporthulpmiddelen
 • goede verluchting en afzuiging
 • aanmaak en gebruik van veiligheidsinformatiekaarten (VIK)
 • geluidsabsorberend materiaal
 • instructies en vorming
  • meldingsplicht onveilige situaties
  • werken aan elektrische installaties
  • werken met gevaarlijke stoffen
  • tillen van lasten
  • ergonomie in functie van de activiteiten
  • ...

Hier vindt u het volledig opleidingsaanbod van de Groep IDEWE

Ook bij het gezondheidstoezicht zullen specifieke zaken die verband houden met de risico's die u loopt, bekeken worden, zoals bijvoorbeeld onderzoek van de longfunctie, inspectie van de huid, rugonderzoek, metingen naar aanwezigheid chemische stoffen in de urine, audiometrie....