Iedere werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen mogelijke blootstelling aan biologische, fysische en chemische agentia. Meer algemeen zijn agentia 'invloeden' die reacties kunnen opwekken binnen een organisme. Hier betreft het 'invloeden' waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.

Onder biologische agentia wordt het volgende verstaan: micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of intoxicatie kunnen veroorzaken. Endoparasieten zijn parasieten die in het lichaam van hun gastheren leven (in dit geval de mens).

Biologische agentia worden ingedeeld in vier gevarenklassen, naargelang het risico van infectieziekte dat zij met zich meebrengen: