Bacteriën zijn de meest voorkomende organismen op aarde. Ze hebben de volgende kenmerken:

 • Ze zijn prokaryoot = DNA in stukjes verspreid over de cel.
 • Ze zijn zeer klein (micrometers).

Bacteriën groeien zeer snel. Door de toename van het aantal cellen en componenten gaat de cel zich delen tot 2 dochtercellen.

Voorbeelden

 1. MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) infectie
 2. Legionella
MRSA
Ons aanbod
 • Advies en logistieke steun bij het constateren van MRSA bij een personeelslid
 • Opleiding handhygiëne
Legionella

De zogenaamde Legionairsziekte of veteranenziekte staat de laatste jaren weer volop in de actualiteit. Het betreft een zware vorm van longontsteking die veroorzaakt wordt door de bacterie Legionella pneumophylla en die uiteindelijk fataal kan aflopen. Legionella kan enkel onze gezondheid bedreigen via een opname langs de luchtwegen. Legionellabacteriën die zich aan het ontwikkelen zijn in opgewarmd water dat verneveld wordt en in alle vormen van aërosols, kunnen zich, na inademing, in de luchtwegen en de longen aan de ideale temperatuur van 37°C exponentieel verder ontwikkelen.  Ze vormen dan een ernstige bedreiging voor personen met een verminderde weerstand (zieken, bejaarden, ...), maar ook “gezonde” personen zijn - weliswaar in beperkte mate - vatbaar.

In veel publiek toegankelijke instellingen vormen de over het algemeen relatief complexe en soms verouderde waterverdeelinstallaties vaak een mogelijk ideale biotoop voor de ontwikkeling van de legionellabacterie.

Deze publieke instellingen omvatten onder meer ook hotels, opvang- en verzorgingsinstellingen, sportinfrastructuur, koeltorens, luchtbevochtiging, procesmatige verneveling, ...

Deze instellingen zijn wettelijk verplicht tot

 • het opstellen van een beheersplan voor een bestaande installatie in functie van de indeling in de hoge of matige risicoklasse
 • de conformiteit van de installatie betreffende een aantal eisen naar concept en temperatuursregime van de installatie overeenkomstig de Best Beschikbare Technieken opgemaakt door de VITO.
Ons aanbod

Groep IDEWE heeft specialisten die u kunnen bijstaan bij

 • het uitvoeren van de risicoanalyse
 • het opstellen van het legionellabeheersplan
 • waterstaalnames
 • opleiding legionella