Schimmels en gisten zijn fungi. Het zijn eukaryote micro-organismen:

  • Ze zijn in het bezit van een celkern, mitochondriën en endoplasmatisch reticulum.
  • Ze bevatten geen bladgroen wat hen onderscheidt van planten.

Voorbeelden van nuttige schimmels en gisten

  • penicilline en antibiotica
  • voedingsmiddelen (zoals aspergillus en penicillium)
  • bakkersgist (saccharomyces cerevisiae)
  • ...

Voorbeelden van schadelijke schimmels

  • aspergillus flavus (carcinogeen)
  • ook afbraak en bederf: voor bijna elke stof is er een schimmel die het kan afbreken
  • ...