Iedere werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen mogelijke blootstelling aan biologische, fysische en chemische agentia. Meer algemeen zijn agentia 'invloeden' die reacties kunnen opwekken binnen een organisme. Hier betreft het 'invloeden' waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.

Chemische agentia worden het eenvoudigst gedefinieerd als gevaarlijke werkzame stoffen. Het zijn stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Het betreft scheikundige of chemische stoffen.

Hieronder vindt u meer informatie over: