We onderscheiden:

  • anorganische stoffen (zuren, basen…)
  • organische stoffen (alcoholen, isocyanatne, esters, frennen, aldehyden …)
  • stof en particules
  • inhaleerbaar en totaal stof (zoals kwarts)
  • lasrook
  • olienevels
  • metalen (zoals kwikdampen).
Ons aanbod
  • Groep IDEWE beschikt over een ruim assortiment van meetapparatuur waardoor meetingenieurs in staat zijn om zowat elke scheikundige stof te kunnen identificeren en de conrcentratie ervan in de omgevingslucht nauwkeurig vast te stellen
  • Specifiek aanbod m.b.t. metingen in een ziekenhuisomgeving (anesthesiegassen, sterilisatiegassen)
  • Metingen naar de effectiviteit van de algemene of plaatselijke afzuigingsystemen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.