Iedere werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen mogelijke blootstelling aan biologische, fysische en chemische agentia. Meer algemeen zijn agentia 'invloeden' die reacties kunnen opwekken binnen een organisme. Hier betreft het 'invloeden' waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.

Fysische agentia zijn alle mogelijke hinderlijke omgevingsfactoren waaraan een werknemer kan worden blootgesteld. Het gaat over: