Een schokkende gebeurtenis kan de wereld van werknemers en van de organisatie op z’n kop zetten. Bepaalde schokkende gebeurtenissen zijn moeilijk te voorzien of te voorkomen.

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt:

  • ondersteuning bij het opstellen van een procedure en preventieplan
  • interventie: telefonische begeleiding bij de eerste stappen na een schokkende gebeurtenis, het bieden van hulp bij het organiseren van de interne en externe communicatie
  • opvang van slachtoffers; psychologische ondersteuning (in groep of individueel) tussen 24u en 72u na de schokkende gebeurtenis
  • het doorverwijzen van eventuele risicopersonen naar externe hulpverleners
  • het verzorgen van de follow-up op organisatie-, groeps- en individueel niveau
  • opleidingen geven ter sensibilisatie van het personeel, leidinggevenden, een intern opvangteam
  • supervisie over en intervisie aan een intern opvangteam
  • opleiding ‘omgaan met schokkende gebeurtenissen’
  • opleiding 'opzetten van een beleid schokkende gebeurtenissen'

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.