Door de snelle technologische en organisatorische veranderingen in de bedrijven neemt de stress op het werk toe. Een zekere vorm van stress, doelgericht en beperkt in de tijd, is noodzakelijk om optimaal te functioneren.

Problematisch wordt het wanneer stress chronisch en algemeen wordt. Die stress kent vele negatieve effecten, zowel voor de individuele werknemer, het team als voor de onderneming: motivatie- en productiviteitsdaling, toename van arbeidsongevallen, absenteïsme, enz.

Elke werkgever is verplicht om een actief preventiebeleid te voeren inzake stress op het werk.

Ons aanbod
  • opleiding ‘Herkennen van en omgaan met stress’
  • opleiding inzake stress en burn-out voor werkgevers, leidinggevenden en werknemers
  • risicoanalyse: kwalitatieve of kwantitatieve methode door middel van vragenlijsten
  • gestructureerde groepsaanpak, inclusief checklists
  • individuele interviews en groepsfeedback
  • ondersteuning bij het opzetten van een stresspreventiebeleid
  • begeleiding bij reorganisatie en herstructurering