Iedere werknemer moet optimaal kunnen functioneren in zijn of haar functie. Dit is het uitgangspunt voor een degelijk verzuimbeleid. Verzuim kan een uiting zijn van een onevenwicht in de relatie van de werknemer tot zijn functie. Het totale verzuim in een organisatie kan worden beschouwd als een parameter voor het welbevinden van de medewerkers.

Ons aanbod
  • Analyse van verzuim via een verzuimaudit: via een kwalitatieve of kwantitatieve analyse van het ziekteverzuim worden werkgerelateerde oorzaken van verzuim opgespoord.
  • Opvolging en begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker; reïntegratie (eventueel via werkaanpassingen) zelfs als de werknemer nog niet volledig genezen is.
  • Opleiding voor leidinggevenden.