Onze arbeidsmarkt is volop in evolutie. In het bijzonder denken we aan de vervrouwelijking, de vergrijzing en inkleuring. Het omgaan met deze diversiteit is een belangrijke uitdaging die is weggelegd voor alle werkgevers. De noodzaak om een diversiteitsbeleid te implementeren dringt zich op binnen elke organisatie en is er op gericht om op een proactieve manier initiatieven te nemen teneinde uw organisatie zo divers mogelijk te maken.

Met een diversiteitsplan speelt u in op de ontwikkelingen die de huidige arbeidsmarkt doormaakt: door middel van concrete acties kan het personeelsbeleid van uw onderneming verder geoptimaliseerd worden, waardoor drempels voor ouderen, kortgeschoolden, arbeidsgehandicapten en allochtonen wegvallen.