Het uitvoeren van arbeidstaken brengt ongetwijfeld fysieke belasting met zich mee.

Hierbij maken we het onderscheid tussen energetische belasting en houdingsbelasting.
  • Energetische belasting, ook wel cardiovasculaire of cardiorespiratoire belasting komt vooral voor bij zware, dynamische taken.
  • Houdingsbelasting daarentegen kenmerkt zich door eerder statische activiteiten en komt zowel voor bij zittend als staand werk.
Ons aanbod
  • Voor beide soorten fysieke belasting, is het belangrijk de mate van inspanning in te schatten. Groep IDEWE kan hierbij helpen door een ergonomische screening van de werkpost  uit te voeren, en na te gaan of er risico’s tot overbelasting aanwezig zijn.
  • Groep IDEWE biedt een opleiding houdingsbelasting aan waarbij werknemers leren hoe zij hun werkbelasting kunnen optimaliseren zodat overbelasting gereduceerd wordt. Er worden instructies gegeven om de werkpost zo goed mogelijk in te richten en om een dynamische werkwijze te hanteren.
  • Groep IDEWE biedt de opleiding beeldschermwerk aan waarin werknemers leren hoe zij hun werkbelasting kunnen optimaliseren zodat overbelasting gereduceerd wordt. Zij krijgen instructies om hun beeldschermwerkpost zo goed mogelijk in te richten en om een dynamische werkwijze te hanteren. Deze opleiding kan ook gericht worden naar andere zittende werkposten (zonder beeldschermen).
  • Groep IDEWE verleent advies bij het concipiëren van nieuwe werkplekken, een nieuw gebouw of van een renovatie, waarbij men rekening houdt met verlichting, klimaatregeling, materiaalopstelling etc.