Gezondheidspromotie wil werkgevers en werknemers bewust maken van en aanzetten tot een gezonde levensstijl. Voordelen voor mens én organisatie worden aangetoond.

Ons aanbod
 • Op bedrijfsniveau kan door middel van een checklist een risicoanalyse over de verschillende thema’s gemaakt worden.
  • Analyse van de gezondheids- en levensstijlgegevens die verzameld worden tijdens de periodieke gezondheidsbeoordeling (PGB).
  • Eventueel bekijken van bijkomende gezondheidsparameters zoals het cholesterolgehalte, het cardiovasculaire risico, het risico op diabetes, alcohol- en drugsgebruik,…
  • Afnemen van vragenlijsten over diverse thema’s, bijvoorbeeld in verband met eetgewoonten, beweging enz.
 • Beleidsmatige ondersteuning om een totaal gezondheidsbeleid in de onderneming op te starten of mee te begeleiden. Binnen IDEWE wordt hiervoor een projectleider aangeduid. Hij zal het project  begeleiden en verschillende experten inschakelen naargelang de domeinen (alcohol en drugs, roken, stress, beweging en gezonde voeding) die aan bod komen.
 • Opleiding en info:
  • Een algemene presentatie over het waarom van gezondheidspromotie, gericht naar werkgevers en leidinggevenden of voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)
  • Aangepaste vormingen voor werkgevers en werknemers over de diverse subthema’s. Hierin wordt naast het verstrekken van de juiste informatie gewerkt aan gedragsverandering
  • Alcohol en drugs
   - ondersteuning bij het alcohol- en drugsbeleid
   - opleiding voor leidinggevenden over rol en verantwoordelijkheden en gespreksvaardigheden
  • Bewegingspromotie
   • Opleiding voor werkgevers of leidinggevenden over de relevantie van bewegingspromotie voor organisaties.
   • Sensibilisatie voor werknemers over het hoe en waarom van gezond bewegen, aangevuld met een actief beweegmoment, zoals een les stepaerobic of werken met zitballen.  
  • Gezonde voeding vormt samen met voldoende bewegen de hoeksteen van een gezonde levensstijl. Werknemers nemen minstens één hoofdmaaltijd en een aantal tussendoortjes op de werkplek. De voordelen van gezonde voeding voor mens én organisatie worden aangetoond.
  • Over al deze thema’s zijn brochures en affiches verkrijgbaar.