Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) is een begrip dat verwijst naar pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Wet- en regelgeving verplicht werkgevers om een beleid op te zetten rond deze problematiek. De werkgever dient zich bij de ontwikkeling van dit beleid te laten bijstaan door een preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS). De werkgever dient ook te voorzien in de nodige informatie en vorming.

Ons aanbod
  • uitvoeren van risicoanalyse OGGW
  • ondersteuning en advies bij het opzetten van een beleid OGGW
  • behandeling van formele en informele klachten
  • advies en ondersteuning bij het opzetten van een traject (bemiddeling) naar aanleiding van een klacht, teamdiagnose en begeleiding van teams in conflict
  • psychosociale opleidingen en opleiding tot vertrouwenspersoon