Het K.B. van 23 maart 1998 over het rijbewijs stelt dat volgende categorieën werknemers dienen te beschikken over een rijbewijs groep 2 en hiertoe een rijgeschiktheidsonderzoek dienen te ondergaan :

- houders van een rijbewijs geldig voor C of C+E (vb. vrachtwagenchauffeurs);
- houders van een rijbewijs geldig voor D, D+E, Cl, Cl+E, Dl of Dl+E (vb. bestuurder autobus);
- houders van een rijbewijs geldig voor A, B of B+E met één van de volgende functies:

- taxichauffeur
- chauffeur in verhuurdienst
- ambulance-chauffeur
- instructeur van rijschool
- bezoldigd leerlingenvervoer

Een periodiek onderzoek van deze personen ter evaluatie van de medische criteria is verplicht.

Ons aanbod

U kan bij Groep IDEWE terecht voor het rijgeschiktheidsattest groep 2 dat vereist is om een rijbewijs groep 2 te bekomen. Gelieve bij het maken van afspraken tot preventieve onderzoeken duidelijk te vermelden dat een rijgeschiktheidsonderzoek dient uitgevoerd te worden.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deelt zijn beslissing mee aan de werkgever en de werknemer door middel van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.