ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route'.

De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods' van de Verenigde Naties (ook bekend als 'het oranje boek'). Ze worden tevens zoveel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID) en op de binnenwateren (ADN). Dit is nodig daar bijvoorbeeld containers of opliggers van vrachtwagens niet alleen over de weg maar ook per spoor of over water vervoerd kunnen worden

De strenge ADR wetgeving legt voor een aantal transportmodi de aanstelling van een erkend ADR-veiligheidsadviseur op.

Ons aanbod

U kunt beroep doen op IDEWE voor:

  • de ondersteuning van de interne veiligheidsadviseur
  • de classificatie van gevaarlijke goederen
  • adviesverlening betreffende de verpakking en behandeling van gevaarlijke goederen
  • opleiding/bijscholing van het personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het transport, het verladen en/of de opslag van gevaarlijke goederen
  • ladingzekering

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.