Het zonlicht ligt aan de basis van alle leven en is daardoor ook verantwoordelijk voor het ontstaan van alle vormen van fossiele energie. Licht wordt in het algemeen als positief en noodzakelijk ervaren voor het menselijk bestaan.

Anderzijds kan licht, en vooral kunstlicht, in bepaalde omstandigheden ook als hinderlijk worden beschouwd en een gevoel van onbehagen veroorzaken of natuurlijke cycli verstoren.

Gekende vormen van lichthinder zijn:

  • Directe verblinding door slecht afgestelde wegverlichting, reclame, klemtoonverlichting of terreinverlichting
  • Verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving waardoor bijvoorbeeld sterrenwaarneming wordt bemoeilijkt
  • Hemelgloed of sky glow, veroorzaakt door de directe en weerkaatste straling van kunstmatige lichtbronnen zoals openbare verlichting, sportvelden of bedrijfsterreinen
  • Strooilicht dat ontstaat wanneer licht ergens terecht komt waar het niet gewenst is
  • Weerkaatsing van licht van agglomeraties op het wolkendek, waardoor een bewolkte nacht veel lichter uitvalt dan verwacht.
Reglementering

In de Vlaremwetgeving zijn een aantal algemene regels opgenomen die lichthinder moeten voorkomen of beperken.

In Vlaanderen is er buiten Vlarem geen andere Vlaamse, Belgische of Europese wetgeving in verband met lichthinder van kracht. Er zijn wel een aantal normen of richtlijnen waaraan verlichting in het algemeen moet voldoen. De 'Commission Internationale de l'Eclairage' heeft enkele richtlijnen gepubliceerd in verband met lichthinder, die evenwel geen kracht van wet hebben.

Ons aanbod

De milieudeskundigen van de Groep IDEWE kunnen u bijstaan om het milieubeleid van uw onderneming in goede banen te leiden.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.