Eigenaars of gebruikers van terreinen waarop bepaalde risico-activiteiten plaatshebben of –hadden, zijn verplicht om een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Bij vaststelling van een significante verontreiniging moet er bovendien een beschrijvend (= afperkend) onderzoek en eventueel een saneringsproject volgen.

Ons aanbod

IBEVE, onderdeel van de Groep IDEWE, is door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 en kan dus instaan voor

  • consultancy inzake bodemverontreiniging
  • de uitvoering van verkennende, oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken
  • de opmaak, begeleiding en opvolging van bodemsaneringsprojecten
  • de uitvoering van onderzoeken in het kader van het grondverzet
  • het opstellen van technisch verslag

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.