Het Kyoto-protocol vraagt van iedereen een inspanning. Zowel particulieren, als publieke organisaties en de bedrijfssector moeten helpen het energieverbruik van gebouwen te beperken. Onderzoek wees uit dat verstandig omgaan met energie kan leiden tot 20% besparing.

Ons aanbod

Groep IDEWE heeft tal van energiedeskundigen die u kunnen bijstaan bij een efficiënt energiebeheer:

  • EPB-verslaggeving
  • certificaties voor energieprestaties (EPC)
  • energieaudit en -advies
  • ondersteuning bij de opmaak van een Energiebeheerssysteem – EN16001
  • thermografisch onderzoek
  • opleiding en sensibilisatie

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.