In dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde streken zoals West-Europa wordt de lucht zwaar belast door de uitstoot van diverse polluenten zoals (fijn) stof, zware metalen, solventen of CO. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn het verkeer, de industrie, gebouwenverwarming en de landbouw.

Via de ademhaling komen deze stoffen terecht in het lichaam waar  ze op termijn zware gezondheidsschade kunnen aanrichten. Fijn stof alleen al zou de gemiddelde Vlaming tot 3 gezonde levensjaren kosten. Andere bestanddelen zoals ammoniak, NOx of SO2 liggen aan de bron van de zogenaamde zure regen en richten zware, vooral ecologische schade aan.

Broeikasgassen waaronder vooral CO2, afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, versterken het serre-effect en zijn daardoor mee de oorzaak van klimaatsverandering. Ozonafbrekende stoffen zoals CFK's, afkomstig van koeltoestellen tenslotte, verhogen de kans op huidkanker doordat de natuurlijke UV-straling minder effectief gefilterd wordt door de atmosfeer.

De algemene blootstelling voor de mens aan schadelijke stoffen via de lucht ligt in regel verschillende keren lager dan deze die men aantreft in de arbeidsomgeving. Anderzijds betreft het een vrijwel continue en levenslange blootstelling, waartegen in het algemeen weinig of geen actieve beschermingsmaatregelen worden getroffen.

Regelgeving

Typisch voor luchtverontreiniging is het grensoverschrijdend karakter, waardoor lokale maatregelen vaak weinig of geen effect hebben. Wat meteen verklaart waarom het overheidsbeleid ter zake veelal wordt gevoerd op het Europees of zelfs wereldwijd niveau. Lokale milieuwetgeving met betrekking tot luchtkwaliteit is dan ook meer en meer de vertaling van Europese regelgeving of van internationale akkoorden.

Ons aanbod

Groep IDEWE ondersteunt de ondernemingen bij het opzetten en onderhouden van hun milieubeleid.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.