Tijdens de arbeid draagt een werknemer vaak speciale kledij, ook wel persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd. Werknemers maken tijdens hun werk gebruik van allerlei materialen: arbeidsmiddelen.

De werkgever moet de risico's beperken waaraan werknemers worden blootgesteld door te zorgen voor het correct gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermings- en arbeidsmiddelen. Dat is belangrijk om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Hieronder vindt u meer informatie over: