Voor werknemers die gebruik maken van beeldschermwerkapparatuur is het periodiek gezondheidstoezicht niet meer van toepassing sinds 1 januari 2016. Wel dient de risicoanalyse van de beeldschermwerkposten nog steeds verricht te worden, op het niveau van elke groep van beeldschermwerkposten en op het niveau van het individu. Deze risicoanalyse dient minimaal om de 5 jaar hernieuwd te worden.

Ons aanbod

IDEWE helpt bij de risicoanalyse van de beeldschermwerkposten:

  • tijdens het bedrijfsbezoek in de kleine onderneming met een beperkt aantal beeldschermwerkposten
  • tijdens de werkpostscreeningen: deze worden uitgevoerd per halve dag door onze preventiedeskundigen-verpleegkundigen met bijkomende ergonomische vorming, een infosessie voor de werknemers wordt in groep gegeven of informatie wordt individueel aan de werknemer toegelicht
  • onze tool 'My OptiDesk' voorziet naast een werkpostscreening een bijkomende bevraging van medewerkers over eventuele gezondheidsklachten, dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
  • info en advies met betrekking tot werkpostinrichting en ergonomie tijdens het bedrijfsbezoek of projectmatig
  • opleiding en sensibilisatie beeldschermwerk.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.