De werkgever is verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen, die voldoen aan een aantal wettelijk bepaalde eigenschappen, ter beschikking te stellen van zijn personeel indien er door de aard van het uit te voeren werk:

  • risico’s bestaan voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemers
  • en deze risico’s aan de bron niet uitgeschakeld kunnen worden of deze risico’s onvoldoende beheerst kunnen worden door het nemen van collectieve maatregelen.

Naast het ter beschikking stellen van PBM’s is de werkgever tevens verplicht:

  • de omstandigheden te bepalen waarbij de werknemers PBM's moeten gebruiken of dragen
  • voldoende informatie te verschaffen over het gebruik van de PBM’s (vorming en training)
  • in te staan voor het onderhoud, de herstelling, de reiniging en de noodzakelijke vervanging voor het goed functioneren van het PBM
  • toezicht te houden op het efficiënt gebruik van de ter beschikking gestelde PBM’s.
Ons aanbod
  • ondersteuning bij de keuze, de introductie en het gebruik van individuele beschermingsmiddelen
  • het verstrekken van opleidingen wat betreft het dragen en onderhouden van individuele beschermingsmiddelen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.