Onder manueel hanteren van lasten wordt verstaan het tillen, duwen, trekken, verplaatsen van lasten. Heel wat van die activiteiten worden in het bedrijfsleven uitgevoerd. Niet zelden vermelden verschillende medewerkers hierbij rugklachten. Vandaar dat het uitvoeren van een risicoanalyse belangrijk is, alsook het opleiden van medewerkers om risico's te voorkomen. Helemaal preventief werkt men als men advies inwint om bij het concept van nieuwe werkplekken ergonomische principes te integreren zodat manueel hanteren vermeden of gereduceerd wordt.

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt volgende diensten aan:

1. Risicoanalyse

Het K.B. van 1993 stelt dat het manueel hanteren van een last gevaar kan opleveren en rugletsels kan veroorzaken. Vandaar dat een risicoanalyse dient uitgevoerd te worden waarbij aandacht besteed wordt aan de kenmerken van de last en de uit te voeren lichamelijke belasting. Tevens moet aandacht besteed worden aan de organisatorische en omgevingomstandigheden waarbinnen de handelingen dienen te gebeuren, alsook mogelijke individuele risicofactoren.

2. Opleiding

Een correcte opleiding en informatie is nodig om problemen te voorkomen. In de opleiding Tillen van lasten leren werknemers hoe hun werkbelasting te optimaliseren zodat overbelasting gereduceerd wordt. Instructies komen aan bod om de lasten zo goed mogelijk in te richten en om een dynamische werkwijze te hanteren. De opleiding is opgebouwd rond volgende items:

  • risicoafactoren bij manueel hanteren van lasten
  • voorkomen van klachten
  • instructie over verschillende tiltechnieken en werkhouding
  • ergonomische hulpmiddelen
  • rug- en buikspieroefeningen
  • gezonde levensstijl

3. Advies

Belangrijk is aandacht te schenken aan ergonomische principes bij het concept van nieuwe arbeidstaken waarbij manueel dient gehanteerd te worden. Het mee bekijken van de lay-out van de werkomgeving, de opstelling van het materiaal, etc. is dan ook belangrijk.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.