Het werken met risicovolle biologische agentia (zoals pathogene of genetisch gemodificeerde bacteriën, virussen,...) valt zowel onder de federale welzijnswetgeving als onder de gewestelijke milieuwetgeving.

Ondernemingen die vallen onder de Vlarem rubriek 51 'Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen' zijn verplicht een bioveiligheidscoördinator aan te stellen. Dit is in de meeste gevallen een eigen medewerker van de onderneming, maar zonodig kan beroep worden gedaan op een externe deskundige. In beide gevallen moet de bioveiligheidscoördinator over de nodige bekwaamheden beschikken om zijn taak uit te voeren en voldoende ervaring opgedaan hebben op het gebied van ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen.

De bioveiligheidscoördinator heeft de supervisie over de risico-evaluatie van het ingeperkt gebruik binnen de onderneming en hij coördineert de kennisgevingen of toelatingsaanvragen.

Daarnaast heeft hij nog als taak:

 • opleiding van de personeelsleden die betrokken zijn bij het ingeperkt gebruik
 • toezicht op het afvalbeheer
 • interventie bij eventuele ongevallen
 • kwaliteitsvolle registratie van de gegevens m.b.t. de gebruikte GGO's en/of pathogenen
 • toezicht op de wijze van opslag van GGO's en/of pathogene organismen, het intern transport en de ontsmetting van de lokalen
 • bedrijfsinspecties te organiseren en eraan deel te nemen
 • waken over het onderhoud en de controle van de apparatuur
 • supervisie over het samenstellen van de bioveiligheidsdossiers
Ons aanbod

De deskundigen van Groep IDEWE kunnen de interne bioveiligheidscoördinator adequate ondersteuning geven op het vlak van:

 • de risicoanalyse
 • bij de samenstelling van het bioveiligheidsdossiers
 • bij interne en externe audits en rondgangen

Indien noodzakelijk kan de deskundige optreden als externe bioveiligheidscoördinator.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.