De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen bij hoge temperaturen: bijvoorbeeld drank voorzien en de werknemers beschermen tegen rechtstreekse zonnestralen. Deze hoge temperatuur moet gemeten worden met een speciale globethermometer.

Wettelijk zijn er maximumtemperaturen vanaf wanneer er sprake is van hinder te wijten aan warmte. Bij de temperaturen dienen we rekening te houden met de zwaarte van het werk.

Actiewaarden voor blootstelling aan WARMTE

Fysieke werkbelasting

WBGT-index

Licht of zeer licht (tot 234 Watt)

29

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

26

Zwaar (361 - 468 Watt)

22

Zeer zwaar (> 468 Watt)

18

Ons aanbod

De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.