Werken op hoogte is een erg belangrijk thema. Een val vanaf een hoogte is een veel voorkomend arbeidsongeval, dat vaak zware gevolgen heeft. Vooral op werven is het werken op hoogte één van de grootste aandachtspunten.

Indien de werkgever van plan is om tijdelijke werkzaamheden op hoogte uit te voeren, dan moet hij de ‘nodige materiële en organisatorische maatregelen’ nemen opdat de arbeidsmiddelen geschikt zijn voor het uit te voeren werk, waarbij hij rekening moet houden met een aantal principes.

 • Principes van materiële aard:
  • De werkzaamheden moeten onder zo goed mogelijke ergonomische omstandigheden uitgevoerd kunnen worden van op een daartoe geschikte werkvloer waar een doorgang zonder gevaar mogelijk is.
  • De werkgever moet beveiligingsmiddelen aanbrengen om vallen te voorkomen: voorrang wordt gegeven aan collectieve beschermingsmaatregelen
 • Principes van organisatorische aard:
  • Bij de keuze van het arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, wordt voorrang gegeven aan arbeidsmiddelen die gebouwd zijn overeenkomstig de Europese normen die hierop van toepassing zijn, of, bij gebrek daaraan, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften.
  • Tijdelijke werkzaamheden enkel uitvoeren als de weersomstandigheden geen gevaar opleveren 

De wet weerhoudt specifieke regels voor 3 groepen van arbeidsmiddelen:

 • ladders, trapladders, platformladders
 • steigers
 • toegangs-en positioneringstechnieken met touwen
Ons aanbod
 • Advies op maat
 • Opleiding
  • werken op hoogte – standaard
  • werken op hoogte – specifiek
  • stellingen – gebruiker
  • stellingen – bevoegd persoon
  • rolstellingen – gebruiker / bevoegd persoon
  • rolstellingen – monteerder

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.