Het is vanzelfsprekend dat u uw gebouwen en terreinen wil behoeden voor brand en explosiegevaar. Hierover bestaat ook wetgeving die omschrijft wat uw verplichtingen zijn. Voorbeelden zijn dat u regelmatig een evacuatieoefening organiseert, dat u uw personeel leert omgaan met de aanwezige blusmiddelen en dat u hen voorziet van de nodige instructies in geval van brand. 

Ons aanbod

Onze experten brand- en explosieveiligheid zorgen voor de nodige begeleiding bij de uitwerking van volgende thema’s.

  • audit brand- en explosieveiligheid
  • tijdelijke ondersteuning brandveiligheid
  • opstellen explosieveiligheidsdocument
  • opmaak evacuatieplannen
  • opstellen nood- en interventieplan
  • modulaire opleiding brandveiligheid
  • opleiding explosieveiligheid

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.