De kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze voeding hebben een directe invloed op het welzijn van onze werknemers. 
Steeds meer Belgen worden getroffen door voedselinfecties. De precieze oorzaken van ziekteverschijnselen waar onze voeding verantwoordelijk voor is, zijn vaak moeilijk te achterhalen.  Meestal wordt de voedingsverwerkende industrie met de vinger gewezen.  De microbiologische kwaliteit van het voedingsproduct dat uiteindelijk bij de gebruiker terechtkomt, hangt immers af van een aantal stappen in het productieproces … en bij elk van die stappen kunnen meerdere zaken fout gaan.

Ons aanbod

Groep IDEWE kan de werkgever in deze problematiek ondersteunen door middel van de volgende vormen van dienstverlening:

  • een HACCP-screening: bezoek van onze deskundige aan de onderneming met een eerste idee van de stand van zaken op het gebied van voedingshygiëne. Een uitgebreid verslag volgt
  • een HACCP-audit: een grondige doorlichting van de werkorganisatie, aangevuld met een reeks controlemetingen. Een uitgebreid verslag volgt, aangevuld met concrete adviezen ter verbetering
  • vorming en opleiding ten behoeve van leidinggevende of uitvoerende personeelsleden
  • Food Service: een ondersteuning op langere termijn die een gans pakket van dienstverlening omvat waaruit de werkgever kan kiezen

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.