Mensen brengen meer dan 80 % van hun tijd binnenskamers door: thuis, op hun werk of op school. Een goede binnenluchtkwaliteit is van groot belang voor bewoners, werknemers, schoolgaande kinderen. De problematiek van de binnenluchtkwaliteit is meer dan ooit actueel. Immers, door de betere luchtdichtheid van gebouwen ten opzichte van vroeger, is er de bezorgdheid dat polluenten geëmitteerd door bouwmaterialen en andere binnenhuisbronnen zich kunnen opstapelen in het binnenmilieu.

Het merendeel van de binnenluchtvervuilers zijn immers chemische stoffen die vrijkomen bij het gebruik van bijvoorbeeld schoonmaakproducten, ontgeurders of biociden, of die afkomstig zijn van meubelen en constructie/renovatiematerialen.

Idealiter werkt men op twee vlakken tegelijkertijd:

  • de verversing van de lucht
  • de reductie van de emissie van polluenten

wat moet leiden tot een vermindering van de effecten van een slechte binnenluchtkwaliteit.

Ons aanbod

U kan bij Groep IDEWE terecht voor

  • een analyse van de betreffende klachten
  • een opsporing van de oorzaken; beschikt over de expertise en apparatuur om binnenluchtkwaliteit in gebouwen te meten
  • advies met betrekking tot te nemen maatregelen.

Een systematische en gestructureerde analyse van de klachten en de omstandigheden waaronder de klachten zich voordoen is essentieel.  Deze analyse wordt bij voorkeur ondersteund door een plaatsbezoek waarbij het gebouw en de aanwezige installaties (klimatisatie, ventilatie,...) bezocht worden.

Indien nodig wordt een meetprogramma uitgewerkt voor de objectivering van de oorzaken (dit is evenwel niet steeds noodzakelijk noch opportuun).  In dat kader beschikt Groep IDEWE over de nodige expertise en apparatuur om de binnenluchtkwaliteit in gebouwen te meten

Voor meer informatie, neem contact op met het regionaal kantoor en vraag naar het departement arbeidshygiëne.