Een preventiebeleid is nooit sluitend.  Er blijven steeds restrisico’s bestaan die aanleiding kunnen geven tot ongewenste gebeurtenissen, incidenten of ongevallen. Om hierop voorbereid te zijn worden noodprocedures uitgeschreven. Deze omvatten maatregelen met betrekking tot eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van personeelsleden ingeval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

Het interventieplan bevat de nodige informatie die in geval van een voorval of ramp, ter beschikking van lokale brandweer en andere externe hulpdiensten moet gehouden worden.

Ons aanbod
  • het opstellen van een intern noodplan en interventieplan
  • het opmaken van evacuatieplannen 

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.