Verfraaiing van de arbeidsplaatsen heeft betrekking op de afwerking en de inrichting van de werkplaatsen. Er zijn raakvlakken met psychosociale en ergonomische aspecten, maar ook met veiligheid en gezondheid.

Esthetische keuzes moeten getoetst worden aan veiligheids- en gezondheidsimplicaties. Glazen deuren en wanden, vloertapijt, schadelijke verven, … zijn maar enkele voorbeelden die tot problemen kunnen leiden. Het is dus noodzakelijk om de preventieadviseur reeds te betrekken bij het plannen van verfraaiingswerken.

Ons aanbod

Ondersteuning door onze ergonomen met als doel de optimalisatie van de relatie mens-omgeving.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.