De Welzijnswet vereist dat ondernemingen een dynamisch risicobeheersingsysteem uitbouwen. "Het is vooral de term 'dynamisch' die ons heeft aangesproken", vertellen algemeen directeur M. Pierrard en D. Cambier, interne adviseur inzake preventie. "De wet verplichtte ons om een continu proces uit te werken dat elke dag kan worden toegepast. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Voor instellingen als de onze bestond er geen standaardmodel. Daarom moesten we iets uitwerken dat zowel eenvoudig als visueel was."

Aanpak?

Elk mogelijk professioneel risico wordt opgenomen in een tabel. Voor elk van de risico's wordt een actie en een verantwoordelijke opgegeven. Wanneer een actie tot een goed einde is gebracht, wordt deze automatisch afgesloten want een RIE moet eenvoudig te beheren zijn. Dan wordt op regelmatige basis de RIE herhaald, gecontroleerd en geëvalueerd. Daarbij krijgt de interne preventiedienst hulp van de Groep IDEWE.

Mooie resultaten

M. Pierrard en D. Cambier zijn erg tevreden over het systeem: "Tussen 2000 en 2009 was er een belangrijke afname van werkongevallen en verminderde het aantal afwezigheden. Bepaalde acties uit de RIE zouden best wel eens aan de basis van die mooie resultaten kunnen liggen."

De voorbije jaren werden talloze acties op poten gezet. Gevallen van agressie werden beter aangepakt, de procedure bij werkongevallen werd verbeterd en het personeel kreeg een opleiding om lasten beter te dragen. De RIE leidde tot de modernisatie van de sanitaire installaties en de vernieuwing van een lift, ...

RIE is een middel om zowel de werkgever als de werknemers attent te maken voor minder bekende maar toch aanwezige risico's op de werkplek. "Een RIE is van essentieel belang voor de verbetering van het welzijn op het werk", luidt het bij Sint-Bernard.

Meer informatie?