Start tijdig met uw jaarverslag!
Formulieren voor dienstjaar 2015 zijn al beschikbaar

Naar goede jaarlijkse traditie is het alweer tijd voor het opmaken en indienen van het jaarverslag van de interne preventiedienst, ditmaal over dienstjaar 2015.
Het jaarverslag is het sluitstuk van een jaar werking. Het is een rapportering van de bereikte resultaten en de geleverde inspanningen inzake preventiebeleid.

De FOD WASO maakt het u gemakkelijk door elk jaar opnieuw de nodige formulieren ter beschikking te stellen via de website, samen met een uitgebreide verklarende nota. De formulieren bestaan trouwens ook in het Frans en het Duits.

Heeft uw onderneming een comité PBW? Dan moet u het jaarverslag op de comitévergadering van februari bespreken en de comitéleden het jaarverslag 15 dagen vooraf bezorgen. In de praktijk zal u veeleer pas tegen de vergadering van maart klaar zijn met uw verslag. Absolute deadline voor het indienen van het jaarverslag is 1 april 2016. Het ingediende jaarverslag dient ondertekend te worden door de werkgever en de interne preventieadviseur (hoofd van de interne dienst PBW).

Enkele tips
  • Vergeet niet het jaarverslag van het medisch toezicht, opgesteld door IDEWE en het verslag van het jaarlijkse bezoek aan de arbeidsplaatsen, toe te voegen als bijlage van uw jaarverslag.
  • Het jaarverslag is een zinvol document. In het jaarverslag wordt van de plaatsgevonden arbeidsongevallen de frequentiegraad en de ernstgraad berekend. Dit laat u toe uw onderneming te vergelijken met de gemiddelden van uw sector. U kan deze referentiecijfers per NACE-code vinden op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen. De laatst beschikbare cijfers zijn van 2014 (privésectoren).
  • Plaats uw ongevallencijfers ook naast de resultaten van voorgaande jaren. Zo kan u de evolutie ervan aantonen. Meer dan waarschijnlijk is die gunstig en nemen de arbeidsongevallen af. Een ongunstige evolutie is een signaal dat er op wijst dat er meer en intensievere preventieacties nodig zijn. Voor hulp bij het uitstippelen van uw preventiebeleid kan u steeds terecht bij IDEWE.

Formulieren en verklarende nota jaarverslag downloaden?
http://www.werk.belgie.be/Jaarverslag_Interne_dienst_voor_preventie_en_bescherming_op_het_werk.aspx


Opzoeken van de referentiecijfers arbeidsongevallen?

http://www.fao.fgov.be/nl/professional/privesector/statistieken/frequentie-en-ernstgraden