Ook al moet u het niet meer opsturen, het blijft een waardevol instrument

Voortaan is het niet langer nodig dat u het verplichte jaarverslag van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) opstuurt naar Toezicht Welzijn op het Werk. Ondanks de versoepeling blijft het jaarverslag de uitgelezen manier om als intern preventieadviseur te communiceren naar de werkgever en het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Jaarlijks moet de interne preventieadviseur van een onderneming een jaarverslag samenstellen aan de hand van een invuldocument van de FOD WASO. U kan het document hier downloaden.

Bedrijven verstrekken de overheid op die manier informatie over de afgelopen jaarwerking: het aantal vergaderingen van het CPBW, de berekening van de ongevallencijfers, de behandelde actiepunten, ...

In bijlage moet ook het Verslag van de dienst belast met het medisch toezicht toegevoegd worden. Als IDEWE uw verplichtingen als externe dienst behartigt, dan wordt dit document door ons opgemaakt. We stellen het verslag vanaf 1 maart ter beschikking op uw klantenportaal via my.idewe.be.

Mocht u het klantenportaal nog niet geactiveerd hebben, dan kan u onze klantenservice contacteren. Nadat het CPBW het verslag in februari-maart goedgekeurd had, moest u voorheen het papieren verslag opsturen naar de inspectie. Dit hoeft dus voortaan niet meer. Het volstaat dat u de verslagen bewaart.

Nieuwe situatie

Ondanks deze versoepeling blijft het jaarverslag een nuttig document dat de jaarwerking afrondt. Interne preventieadviseurs kunnen de gegevens gebruiken in hun communicatie en als basis om nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen en preventie-acties te ondernemen. Het blijft bovendien een instrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze hun wettelijke verplichtingen zijn nagekomen.

Digitaal alternatief?

Het blijft ondertussen uitkijken naar een digitale tool waarmee bedrijven hun verslag jaarlijks online kunnen opstellen. Het zou de papieren afhandeling overbodig maken en de inspectie toelaten om gedetailleerde rapporten op te vragen, zodat alvast een deel van de bedrijven vanop afstand kunnen gescreend worden.

De template voor het Jaarverslag Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk kan u hier downloaden.

Voor al uw vragen kan u contact opnemen met onze IDEWE klantenservice.