Beperk de overdracht van het griepvirus


Epidemische drempel voor griep bereikt?

Het griepvirus is nu massaal in omloop in ons land. Tussen 9 en 15 januari 2017 hebben 233 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom. De epidemische drempel is hiermee overschreden. Mogelijk luidt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) volgende week formeel de griepepidemie in. Actuele informatie hierover vindt u via www.wiv-isp.be.

Type A influenzavirus

Momenteel circuleert er vooral het type A influenzavirus, met name A(H3N2). Het huidig griepvaccin beschermt goed tegen dit virus.

Besmetting

Besmetting vindt plaats door het inademen van minuscule besmette druppels, die in de lucht terechtkomen door hoesten, niezen of lachen. Direct contact met zulke druppeltjes, met de besmette persoon of met besmette voorwerpen kan ook een besmetting veroorzaken.

Hoe beperk je de overdracht van een griepvirus?

3 Tips!

  • Was je handen goed en regelmatig
    Dit kan met water en zeep of met handalcohol. Op deze affiche wordt dit stapsgewijs uitgelegd.
  • Hoest in een zakdoek en gooi deze nadien weg. Heb je geen zakdoek, hoest dan in je elleboog en niet in je handen. Op deze affiche wordt dit stapsgewijs uitgelegd.
  • Heb je griepsymptomen, blijf dan thuis. Zo besmet je je collega's niet.