Het is zover. De langverwachte structuur van de codex welzijn op het werk is hervormd. De codex verzamelt alle wetgeving die u als werkgever in het achterhoofd moet houden als u met het welzijn van uw medewerkers bezig bent.

Wetgeving overzichtelijker en toegankelijker

Inhoudelijk verandert er niet veel. De bestaande wetgeving wordt in de nieuwe versie in 10 boeken ingedeeld. De 8 titels van vroeger bestaan dus niet meer. De nummering van de artikelen volgt ook deze nieuwe codexstructuur. Het doel van deze wijzigingen? De wetgeving over welzijn op het werk overzichtelijker en toegankelijker maken voor werkgevers en preventieadviseurs.

Ook al verandert er inhoudelijk niet veel, toch is er enige alertheid geboden. In uw arbeidsreglement, op uw intranet of in de instructies en afspraken naar de werknemer toe wordt immers verwezen naar deze wetgeving. Het is dus mogelijk dat u deze verwijzingen moet actualiseren. Alle KB's worden vervangen door nieuwe.

Teksten eenvoudiger en leesbaarder

De inhoud van de KB's is zo goed als identiek gebleven. Er is aandacht besteed aan de teksten om ze eenvoudiger en leesbaarder te maken waardoor de gebruikte terminologie dezelfde is in de hele codex. Als u de term risicoanalyse ziet bijvoorbeeld, dan zal dat op alle plaatsen in de wetgeving naar hetzelfde begrip verwijzen.

De 10 geboden van het welzijn op het werk

Hoe ziet de nieuwe codex er in een notendop uit? De codex bestaat uit de volgende boeken:

  • boek I: Algemene beginselen
  • boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
  • boek III: Arbeidsplaatsen
  • boek IV: Arbeidsmiddelen
  • boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
  • boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • boek VII: Biologische agentia
  • boek VIII: Ergonomische belasting
  • boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

De volledige vernieuwde structuur van de codex vindt u hier.

Waar vindt u die Codex terug?

De nieuwe codex verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. U vindt het ook terug op de website van de FOD WASO. Uiteraard houdt Groep IDEWE voor u ook de wetgeving in de gaten en vindt u meer informatie op het  klantenportaal. Binnenkort zal Groep IDEWE de wetgeving zelfs automatisch ter beschikking stellen op uw klantenportaal. Bij diverse welzijnsthema's zal u de verwijzing naar de wetgeving terugvinden.