Idewe, gevestigd te Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de door u meegedeelde en bij u verkregen persoonsgegevens.  Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de klantenadministratie en om met u in contact te treden voor deze of andere  opleidingen van IDEWE.  De gegevens zijn toegankelijk door het administratief- en ICT-personeel en de verantwoordelijken voor de opleidingen van IDEWE.  U kan op eenvoudig verzoek mededeling krijgen van de over u verwerkte persoonsgegevens.  Indien die gegevens onjuist of onvolledig zijn of indien u niet wenst dat wij de gegevens over u niet langer verwerken voor contactname voor opleidingen dan kan u hieromtrent een schrijven richten aan IDEWE of een mail sturen naar info@idewe.be