Accidentele BloedContacten

 


Wat?

Snij-, prik-, bijt- en spatongevallen vormen onomstootbaar een risico voor de gezondheid van de zorgverlener waarbij voornamelijk hepatitis B, hepatitis C, HIV maar ook andere infecties kunnen worden overgedragen. De aantallen prikongevallen zijn nog steeds zeer hoog:

 • 1.200.000 prikongevallen in Europa
 • 12.000 prik- en spatongevallen in België, alleen nog maar in ziekenhuizen *
Wetgeving

In mei 2013 wijzigde de regelgeving op het vlak van preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidssector (ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, ...). Deze is bij uitbreiding ook geldig voor de hulpdiensten, zoals de politie- en brandweer­diensten.

Het K.B. verplicht de werkgever tot het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van preventiemaatregelen indien blijkt dat er gevaar is voor verwonding en/of infectie. Verder moeten medewerkers (speciale aandacht voor nieuwe en tijdelijke werknemers) opgeleid worden over het correct gebruik van het materiaal, de risico's en de preventie­maatregelen, de te volgen procedure en de te nemen maatregelen bij een letsel.

Aanbod Groep IDEWE?

Inhoud

Om aan de opleidingsverplichting tegemoet te komen en omdat het voor werkgevers niet altijd even makkelijk is om medewerkers gelijktijdig vrij te maken voor klassikale opleidingen, heeft Groep IDEWE een e-learningtool ontwikkeld. In deze opleiding van 20 à 30 minuten wordt stilgestaan bij:

 • wat is een accidenteel bloedcontact?
 • welke zijn de risico's en gevaren?
 • wat na een ongeval?
 • hoe voorkomen?
 • hoe omgaan met afval?

Deze vragen worden op een deskundige en interactieve wijze beantwoord en geïllu­streerd voor verschillende beroepsprofielen, met name verzorgend personeel, logistieke medewerkers, personeel van ondersteunende diensten en hulpdiensten. De opleiding is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe en ook tijdelijke medewerkers.

Test en certificaat

Elke cursist doorloopt de training en legt vervolgens een online test af. Na positieve vol­tooiing van de test ontvangt hij/zij een online getuigschrift.

Beheersmodule voor de werkgever

Als werkgever kan u uw medewerkers zelf en op elk ogenblik toegang geven tot de cursus en de voortgang hiervan opvolgen via de beheersmodule. Ook alle afgeleverde getuig­schriften worden hier bewaard .

Voordelen e-learning

Deze manier van opleiden biedt verder nog deze voordelen:

 • Medewerkers kunnen de opleiding volgen wanneer en waar ze dat wensen (verplaat­singen zijn niet nodig) en de opleiding kan te allen tijde hervat worden.
 • Deze tool is toegankelijk via gewone computers en mobiele devices (laptops en tablets).
 • De werkgever beschikt over een opvolgingsmodule met up-to-date stand van zaken en digitale database van getuigschriften.
 • Deze formule is financieel gunstiger dan een klassikale opleiding.
Bestellen?

Bestellen kan via dit aanvraagformulier.

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen, dan kan u altijd een mail sturen naar ABC@idewe.be. Wij contacteren u zo snel mogelijk terug

* Bron: Wetenschappelijk Instituut voor VolksgezondheidElectrA

ElectrA staat voor Electronic Administration" en is een on-line tool, door Groep IDEWE zelf ontwikkeld, die onze klanten de mogelijkheid biedt om via een beveiligde internetverbinding de administratieve gegevens van de eigen werknemers te raadplegen.

Voordelen

Aangezien ElectrA dagelijks de gegevens uit onze centrale databank haalt, biedt het volgende mogelijkheden:

 • directe toegang tot de gegevens van de hele groep
 • het opvragen van de meest recente stand van zaken inzake
  • uitgevoerde medische onderzoeken
  • te plannen medische onderzoeken
  • vaccinaties
  • geschiktheden
  • afwezigheden
  • ...
 • het elektronisch overmaken van de personeelsgegevens
  Voordeel hiervan is dat het het werken met papieren kwartaallijsten overbodig maakt
 • het zelf inplannen van medische onderzoeken voor medewerkers en deze uitnodigen
 • het gebruik van eigen templates
 • het personaliseren van de lijsten

Daarenboven is ElectrA een persoonlijke tool die u de mogelijkheid geeft om eigen velden in het programma op te slaan, waarbij uiteraard de confidentialiteit gewaarborgd is via de eigen erkende Ethische Commissie.

ElectrA wordt gratis ter beschikking gesteld en kan op zeer korte termijn worden geactiveerd. Opleidingen m.b.t. het gebruik van de tool zijn eveneens gratis en worden regelmatig in de verschillende regio's georganiseerd.