Vind een wetgeving
 
     

Mens en organisatie

Manueel hanteren van lasten (KB 12/08/1993)
Kankerverwekkende stoffen
(KB 2/12/1993)
Moederschapsbescherming (Wet 03/04/1995 en het KB 02/05/1995)
Rijgeschiktheid (KB 23/03/1998 en zijn wijzigingsbesluiten)
Tewerkstelling van jongeren (KB 03/05/1999)
Stress op het werk (KB 21/06/1999)
Nacht- en ploegenarbeid (KB 16/07/2004)
Stagiairs (KB 21/09/2004)
Uitzendarbeid (KB 15/12/2010)
Eerste hulp op het werk (15/12/2010)
KB Preventie van psychosociale risico’s op het werk (KB 10/04/2014)

Milieu

Rubrieken gevaarlijke producten

Uitrustingen en materialen

Werken met beeldschermen (KB 27/08/1993)
Liften (KB 09/03/2003)
Persoonlijke beschermingsmiddelen (KB 13/06/2005)
Werkkledij (KB 19/12/2006)

Chemische agentia

Chemische agentia - Grenswaarden 11 maart 2002

Fysische agentia

Ioniserende straling (KB 20/7/2001)
Lawaai (KB 16/01/2006)

Biologische agentia

Biologische agentia (KB 04/08/1996)
BVR Legionella (BVR 11/06/2004)

Werkomgeving

Asbestinventarisatie (KB 22/07/1991)
Levensmiddelenhygiëne
(KB 22/12/2005)
Wetgeving Rookbeleid (22 december 2009)