• De werkgever moet een beleid voeren om de stress die door het werk wordt veroorzaakt collectief te voorkomen of te verhelpen;
  • Hij moet bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stressrisico's opsporen, ze evalueren en passende maatregelen nemen;
  • Deze opsporing van stressrisico's kan door een bevraging van de werknemers gebeuren ('stressenquête');
  • Mogelijke maatregelen: ergonomische aanpassingen van het werk, met name om tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen ervan voor de gezondheid te beperken.

De aanpak vergt steeds een systeembenadering van het welzijnsbeleid, waarbij zowel techniek en arbeidsomstandigheden als werkorganisatie en sociale betrekkingen geïntegreerd worden. De werkgever moet het advies en de medewerking van de interne en externe preventiediensten vragen.

IDEWE kan u helpen bij de evaluatie van het stress-risico (stress-sensibilisatie, het organiseren en verwerken van een stress-enquête, ...) Bovendien kan IDEWE via het departement psychosociale aspecten zorgen voor een begeleiding van werknemers met stressproblemen.