Webinar: Herstructurering en welzijn: (on)verzoenbaar?

Volgens gegevens van de overheid zijn 50% van de bedrijven op één of andere manier in herstructurering en maken ze grote organisatieveranderingen mee. Medewerkers hebben dus een zeer grote kans om tijdens hun loopbaan met één of andere vorm van herstructurering/organisatiewijziging te maken te krijgen. Verschillende studies tonen aan dat o.a. jobonzekerheid - gerelateerd aan deze veranderingen - een negatieve impact heeft op het welzijn van medewerkers: vermindering van het psychisch welzijn en de levenstevredenheid. Ook angst, irritatie, depressie, psychosomatische en fysieke klachten, kunnen opduiken. Dit aspect wordt vaak uit het oog verloren omdat bij herstructurerings- en veranderingsprocessen vaak de nadruk ligt op het economische en het organisatorische. Nochtans kan aandacht voor het welzijn van medewerkers voor, tijdens en na herstructureringen/organisatiewijzigingen een meerwaarde betekenen.

Op 20 maart 2017 kan u van 11u00 tot 12u00 kosteloos deelnemen aan het IDEWE webinar 'Herstructurering en welzijn'. Dit webinar geeft u inzicht in de effecten van herstructurering/organisatie-wijziging en welzijn, en geeft u tips om deze door te voeren met oog voor welzijn van medewerkers.

Inschrijven kan via deze link