Infosessies

Onze regionale kantoren organiseren regelmatig infosessies over actuele onderwerpen en gewijzigde of nieuwe wetgeving. Dit zijn gelegenheden bij uitstek om uw vragen te stellen aan een multidisciplinair team van preventiedeskundigen en om ervaringen uit te wisselen met collega's uit uw of andere sectoren.

Deelname aan infosessies is kosteloos.

Gratis webinar: Geraak wegwijs in het doolhof van biociden en pesticiden

Gebruikt u in uw organisatie poetsproducten of ontsmettingsmiddelen? Spuit u tegen het onkruid op uw bedrijfsterrein of voert u ongediertebestrijding uit? Wordt er koelwater gebruikt in uw productieproces? Maakt u gebruik van alcoholgel voor handhygiëne? Dan valt uw bedrijf onder de biocidenregelgeving.

Jammer genoeg is de wetgeving over biociden nogal ingewikkeld geworden. Het is dus vaak moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Groep IDEWE helpt u om uw verplichtingen te verduidelijken.

Onze experten Ine Arits en Erik Bomans geven u tijdens dit gratis webinar 'Biociden en pesticiden - Wegwijs in het doolhof' van donderdag 25 januari 2018 (11-12 uur) een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn pesticiden en biociden?
 • Welke regelgeving is voor mijn organisatie van toepassing?
 • Welke stappen moet ik nemen om in orde te zijn?
 • Welke producten mag ik gebruiken?
 • Waar vind ik de nodige informatie om aan de slag te gaan?

Tijdens of na het webinar kunt u hen uw specifieke vragen stellen.

Inschrijven voor dit webinar

________________________________

Opleidingswebinar: Persoonlijke hygiëne in de voedingssector: hoe pakt u dat aan?

Alle mensen, dus ook uw werknemers in de keuken, zijn een bron van allerlei micro-organismen. Dit kunnen ook 'gevaarlijke' bacteriën of virussen zijn. Deze micro-organismen bevinden zich op heel ons lichaam. Via de handen kunnen ze op de levensmiddelen terechtkomen.

Persoonlijke hygiëne is een belangrijke basis van een goede hygiëne in uw keuken. De preventie van een voedselinfectie ligt dan ook bijna letterlijk in de handen van uw werknemers.

Volgens de verordening (EG) Nr. 852/2004 bijl. 2/II moet iedereen die met levensmiddelen omgaat, worden opgeleid op het vlak van levensmiddelenhygiëne, naargelang hun beroepsactiviteit. Om aan deze opleidingsplicht te voldoen, organiseert Groep IDEWE een online opleidingswebinar 'Persoonlijke hygiëne in de voedingssector'. Dit webinar is er voor iedereen die regelmatig rechtstreeks in contact komt met onverpakte voeding, maar ook voor werkgevers die hun werknemers de juiste instructies willen meegeven.

Tijdens dit betalend webinar van dinsdag 30 januari 2018 (14 - 15 uur) gaat onze experte levensmiddelenhygiëne Gloria Noorts dieper in op de volgende onderwerpen:

 • De mens als bron van kiemen.
 • Welke risico's zijn er voor de voeding?
 • Aan welke eisen moet mijn infrastructuur voldoen?
 • Hoe zorg ik voor een goede handhygiëne en algemene hygiëne?

Om deel te nemen aan dit opleidingswebinar betaalt u 117 euro via preventie-eenheden of factuur. Na afloop ontvangt u bovendien het volgende pakket:

 • een attest van deelname
 • de video-opname en presentatie van het webinar op een usb-stick
 • een exemplaar van de werknemersbrochure 'Persoonlijke hygiëne in de voedingssector'
 • affiches handhygiëne in de voedingssector
 • stickers handen wassen

Dit pakket sturen we u op. Gelieve bij registratie voor dit webinar ook de adresgegevens hiervoor in te vullen.

Inschrijven voor dit webinar